Smartlook provozuje společnost Smartlook.com, s.r.o., IČ: 095 08 830, která vyvíjí a provozuje webovou službu Smartlook.com, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Smartlook chrání osobní údaje uživatelů pomocí moderních průmyslových standardů. Komunikace mezi Smartlook kódem na webové stránce uživatele a Smartlook servery podporuje SSL/TLS šifrování (secure sockets layer / transport layer security). Stejně tak je pomocí SSL/TLS šifrování zabezpečena komunikace mezi Smartlook servery a dashboardem (rozhraní, které využívá uživatel). Osobní údaje jsou uloženy na managed serverech v data centru společnosti VShosting, které splňuje podmínky standardu TIER 3+. Více informací o data centru, kde jsou data uložena, najdete na stránkách společnosti VShosting: https://www.vshosting.cz/datove-centrum/

Editace nebo přístup k osobním údajům ze strany uživatele je vždy možný pouze po přihlášení do účtu Smartlook. Pro přihlášení je nutné znát přihlašovací e-mail a heslo. Přihlašovací proces, stejně jako celý účet a osobní údaje v něm obsažené, je také chráněn SSL /TLS šifrováním.

Smlouva o Zpracování Osobních Údajů

Zde si můžete prohlédnout a stáhnout Smlouvu o Zpracování Osobních Údajů (ang. DPA): https://www.smartlook.com/cs/dpa

Při využití služeb a produktů Smartlook mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „Cookies“, které mohou obsahovat údaje o návštěvníkovi. Zpracováním cookies souborů může dojít k propojení osobních údajů návštěvníka s informacemi obsaženými v cookie souboru. Tyto data jsou využity výhradně za účelem vylepšení služeb Smartlook. Smartlook respektuje soukromí uživatelů a při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy.

Návštěvník může ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevře webové stránky Smartlook.com nebo webové stránky, kde se nachází kod Smartlook, v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou shromažďovány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita produktů a služeb Smartlook a jejich používání může způsobovat nestandardní chování.

Našli jste odpověď?